گروه مطالعات اجتماعی شوشتر(متوسطه اول)

این وبلاگ درجهت ارائه مطالب دروس علوم اجتمایی دوره راهنمایی و استفاده معلمان ودانش اموزان عزیز میباشد

سوالات درس16
نویسنده : حمزه نیا - ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۸
 


سوالات درس16


 

1—مهمترین مساجدی که در کشورمان از نظر معماری مورد توجه گردشگری است،کدامند؟

 

مسجداماموشیخلطف الهدراصفهان

مسجدجامعیزد  

مسجدگوهرشاددرمشهدسوالات درس16

  

درس 16

 

1—مهمترین مساجدی که در کشورمان از نظر معماری مورد توجه گردشگری است،کدامند؟

 

مسجداماموشیخلطف الهدراصفهان

مسجدجامعیزد  

مسجدگوهرشاددرمشهد

 

2—خلاصه ای از زندگی نامه امام رضا (علیه السلام)را ذکر کنید.

امام رضا (علیه السلام) فرزند امام موسی کاظم (علیه السلام) در سال 481 هجری در مدینه متولد شد .

در 35 سالگی به امامت رسید .

رضا ،فاضل ، صابر ، زکی از القاب ایشان است. سرانجام به دستور مأمون عباسی به شهادت رسید.

 

3—حرم امام رضا (علیه السلام) علاوه بر اهمیت زیارتی از چه نظر اهمیت دارد؟

از نظر معماری وتاریخی – وجود شاهکارهای معماری مانند : مسجد گوهرشاد ، وجود آرامگاه شخصیتهای بزرگ علما و مذهبی مانند شیخ بهایی و علامه محمد تقی جعفری

 

4—مجموعه آستان قدس رضوی شامل چه بخشهایی است؟

کتابخانه ها – مهمانسرا – موزه ها

 

5—موزه هایی که در مجموعه آستان قدس رضوی قرار دارند را نام ببرید.

موزهٔقرآنوموزهٔسکّه،موزهٔصدفوموزهٔسلاح

 

6—موزه مرکزی آستان قدس رضوی در چه سالی افتتاح شده است؟

1324  ش

 

7—چه آثاری در موزه مرکزی آستان قدس رضوی وجود دارد؟

1-قرآن های نفیس با خط امامان معصوم    2-اولین سنگ مرقد امام هشتم    3- سکه ها     

  4- کتیبه ها ی نفیس 5- مدال برخی از قهرمانان کشور 6- هدایای علاقه مندان امام هشتم

 

8-علت تنوع زیستگاهها در ایران چیست؟

ایرانبهدلیلداشتنناهمواریهایمختلفوآبوهواهایمتنوع،زیستگاههایمتنوعیدارد.

 

9-مهمترین بندر و مرکز گردشگری سواحل دریای عمان کدام بندر است؟

بندر چابهار

 

10-ایجاد پارک های ملی چه فایده ای دارد؟

از آسیب رساندن به محیط زیست توسط گردشگران جلوگیری می کنند.

 

 

11-قوانین و ویژگی های پارک های ملی چیست؟

درپارکهایملیمانندمناطقحفاظتشده،بوته کنی،چرایدامها،شکارونظایرآنممنوعاستومحیطهایامنطبیعیبرایجانورانپدیدآورده اند. بخشیازاینپارکهاهمبهگردشگاهمسافراناختصاصدادهشدهاست.