گروه مطالعات اجتماعی شوشتر(متوسطه اول)

این وبلاگ درجهت ارائه مطالب دروس علوم اجتمایی دوره راهنمایی و استفاده معلمان ودانش اموزان عزیز میباشد

فعالیتهای دروس نهم( ہخش جغرافی)

                                                                           فعالیتهای جغرافی نهم درس اول : ف۱ ص۴: امکان وجود حیات روی زمین به علت فاصله ی مناسب از خورشید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 766 بازدید

جواب فعالیت های تاریخ نهمf

                                        جواب فعالیت های تاریخ  نهم  فعالیت 2. صفحه  -59تغییرات سیاسی :تشکیل حکومت واحد و قدرتمنددفع دشمنان خارجی(عثمانی ها و ازبکان)مذهبی:رسمی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2018 بازدید

مطالعات اجتماعی نهم (مدنی)

قسمت مدنی مطالعات اجتماعی پایه نهم جدیدالتألیف برای دریافت فایل موردنظر اینجاراکلیک نمایید. برگرفته از :سایت پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 234 بازدید

مطالعات نهم(بخش جغرافی)

قسمت جغرافیای مطالعات اجتماعی پایه نهم برای دریافت اینجاراکلیک نمایید.   برگرفته از :سایت پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس مطالعات اجتماعی   دوره متوسطه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 203 بازدید

دانلود کتاب مطالعات نهم( ہخش تاریخ)

قسمت تاریخ مطالعات اجتماعی پایه نهم    برای دریافت کلـــــــیک نمایید. برگرفته از :سایت پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 156 بازدید
آذر 96
1 پست
مهر 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
7 پست
اسفند 93
13 پست
بهمن 93
13 پست
دی 93
13 پست
آذر 93
17 پست
آبان 93
13 پست
مهر 93
12 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
18 پست
دی 92
29 پست
آذر 92
17 پست
آبان 92
18 پست
مهر 92
23 پست
شهریور 92
11 پست
دی 78
1 پست