فیلم آموزشی درس 3 مطالعات نهم


             

    آتشفشان ها چگونه ایجاد می شوند                      صفحات تکتونیکی زمین        

                   

                کائنات                                     منظره فوران آتشفشان از فضا                                    

/ 1 نظر / 791 بازدید