نامه درخواست تجدید نظر درآزمون پایانی درس مطالعات اجتماعی

بسمه تعالی

 

به :مدیرکل محترم دفترتالیف وبرنامه ریزی کتاب های درسی                                                                      1/6/1393      

 

از:پایگاه کشوری کیفیت بخشی به فرآیند آموزش درس

مطالعات اجتماعی                                                    37/91/44

 

موضو ع:درخواست تجدید نظر درآزمون پایانی درس

مطالعات اجتماعی

سلام علیکم

بااحترام به استحضارمی رساند،باتوجه به رویکرد کتاب جدیدالتالیف مطالعات

اجتماعی دوره ی متوسطه اول که بصورت تلفیفی تالیف گردیده وپایه هفتم

 آن درسال 93-92 بصورت عملی درکلاس اجراء گردیدکه بااستقبال بسیارخوب

دبیران ،دانش آموزان ووالدین روبروشد.تنها مشکل دانش آموزان، آزمون نوبت

دوم می باشد که باید کل کتاب رامطالعه کنندوهمین عامل باعث استرس

آنها وتمرکز کمتر نسبت به نیمه دوم کتاب می گردد،زیرادرسال گذشته آنها

 سه بارفرصت آزمون برای این مواددرسی را داشتند، ولی هم اکنون بصورت

 تلفیقی(مدنی،جغرافیا ،تاریخ) راباید دریک آزمون کتبی امتحان بدهند .

مشکل اصلی درنظرگرفتن ۳ نمره ازنیمه اول کتاب برای نوبت دوم می باشد،

که دانش آموزان باید دوباره نیمه اول کتاب را(که قبلا آزمون داده اند)مطالعه

کنندو فرصت آنها برای یادگیری نیمه ی دوم کتاب کاهش می یابد .بارایزنی

که باگروه مطالعات اجتماعی دفترتالیف وبرنامه ریزی کتاب درسی بعمل آمد،

 ایشان نیز باتوجه به تقاضای مکرر دبیران وسرگروه های سراسر کشور

جهت رفع این مشکل مساعدت لازم رادراین زمینه دارند،لذا مستدعی است

جهت تسهیل وتعمیق یادگیری این درس درآئین نامه امتحانات این دوره

تبصره ای به همین منظور درنظر گرفته شود که برای آزمون نوبت دوم تنها

ازنیمه دوم کتاب مطالعات اجتماعی آزمون کتبی بعمل آید.                             

                                                                                         رونوشت:به مدیرکل محترم آموزش متوسطه دوره اول

پایگاه کشوری کیفیت بخشی به فرایندآموزش درس مطالعات اجتماعی

 

 

/ 2 نظر / 55 بازدید
f.b

وبلاگ خیلی خوبی دارید.

ریحانه

خیلی عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بود[تایید][تایید][تایید]