100سال قبل مردم ایران چه تییی داشتند؟!

 

 

در این تصویر که در گوشه سمت چپ آن کلمه اصفهان و عنوان عکاسخانه به چشم می خورد، دو مرد اصفهانی در پوشش قاجاری شان دیده می شوند. لباس مردان اصفهان در آن زمان از یک شلوار مشکی گشاد، پیراهن سفید یقه ساده دکمه دوبل با آستین های گشاد، یک جلیقه کوتاه مشکی و یک کلاه تشکیل می شد. آنها در زمستان یک قبای بلند ساده بر روی لباس اصلی می پویشیدند که با شال ابریشمی دور کمر بسته می شده است.

100سال قبل مردم ایران چه می‌پوشیدند؟

100سال قبل مردم ایران چه می‌پوشیدند؟

پوشش یک خانواده ایرانی در دوران قاجار

100سال قبل مردم ایران چه می‌پوشیدند؟

زنان هم با چادر و رو بنده و شلوار در مجامع عمومی حاضر می شدند

100سال قبل مردم ایران چه می‌پوشیدند؟

100سال قبل مردم ایران چه می‌پوشیدند؟
/ 0 نظر / 9 بازدید