سومیها توجه توجه

 

                        

سلام بچه ها

برای آمادگی برای آزمون نوبت اول جغرافیای سوم بعد از خواندن کتاب این سوالات رو از خودتون بپرسید:

1- اول از همه تمام تعاریف کتاب در ترم اول ( 10 درس )

الف- نقشه

ب – اطلس

پ – کره ی جغرافیا

ت – مقیاس

ث – فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی

ج – مدل

چ – میز شن

ح – نمودار ها و جدول ها

خ – نا همواری

د – فرسایش

ذ – رسوب و رسوب گذاری

ر -  تاقدیس

ز -  ناودیس

ژ – چین مایل

س -  چین خوابیده

ش – گسل

ص - آتش فشان

ض – روانه

ط – زلزله

ظ – مخروط جانبی

ع – باتولیت

غ – آب جاری

ف – آب فرورو

ق – سفره ی آب زیر زمینی

ک - دریاچه

گ – رود

ل – رودخانه

م – دهانه ( مصب ) رود

ن – آبدهی ( دبی رود )

و – حوضه ی رود

ه – خط تقسیم آب

ی -  سیل

الف – مخروط  افکنه

ب – دره ی جوان

پ – دره ی پیر

ت – جلگه ی آبرفتی

ث – دلتا

ج – جزر

چ – مد

ح – جریانات دریایی

خ – موج

د - مقیاس خطی

2- سوالات تشریحی و استدلالی:

الف – امروزه برای تهیه ی نقشه های جغرافیایی  از چه عکس هایی استفاده می کنند ؟ چگونه ؟

ب – برای تهیه ی نقشه ها باید به پدیده چگونه نگاه کرد ؟

پ -  در نقشه های ناهمواری کوهها به چه صورت دیده می شوند ؟

ت -  چند نمونه پدیده ی طبیعی و   چند نمونه پدیده ی انسانی نام ببرید.

ث -  برای کشیدن تصویر ساده ی یک کوه به چه چیزی نیاز داریم؟

ج – شباهت و تفاوت بین نقشه و کره را بگویید.

چ – برای استفاده از نقشه ها باید به چه مواردی توجه نماییم؟ هر یک را شرح دهید.

ح –کاربرد مقیاس خطی را بگویید.

خ – کاربرد انواع مختلف عکس ها را بگویید.

د -  چند نمونه نمودار را نام ببرید.

ذ – دانش جغرافیا به چه چیزی نیاز دارد ؟

ر -  پیکر شناسان زمین چه چیزهایی را بررسی می کنند؟

ز -  عوامل موثر در تغییر شکل کوهستان ها را نام ببرید.

ژ- سواحل دریاها چگونه تحت تاثیر فرسایش قرار می گیرند ؟

س – انسان با چه اهدافی ناهمواری ها را تغییر می دهد ؟

ش – هیمالیا و البرز و زاگرس چگونه ایجاد شده اند ؟

ص – کدام عوامل باعث ایجاد کوهستان ها می شوند ؟ برای هریک مثال بزنید .

ض – رشته کوههای بستر اقیانوس ها چگونه ایجاد می شوند ؟

ط – آیا آتش فشان ها باعث ایجاد جزایر می شوند ؟چگونه ؟ مثال بزنید.

ظ - آیا آتش فشان ها باعث از بین رفتن جزایر می شوند ؟چگونه ؟ مثال بزنید.

ع – نشانه های آتش فشان های نیمه فعال چیست ؟ مثال بزنید.

غ – زلزله ها و آتش فشانها بیشتر در کجا اتفاق می افتند؟

ف – زلزله ها در سطح زمین چه تغییراتی را ایجاد می کنند ؟

ق -  برای جلوگیری از خطر خرابی های زلزله چه کاری می توان کرد ؟

ک – از دریاچه ها چه استفاده هایی می توان کرد ؟

گ – میزان نفوذ پذیری آب در سطح زمین به چه عواملی بستگی دارد ؟

ل -  چرا آب در زمین نفوذ می کند؟

م – تفاوت رود های فصلی و دائمی را بگویید ؟

ن – از سدها چه استفاده ای می توان کرد؟

و – آبدهد چه کمکی به ما می کند ؟

ه – طغیان رود چه زمانی اتفاق می افتد ؟

ی – سیل چگونه خاک را فرسایش می دهد ؟

الف- فرسایش خاک چه زمانی شدیدتر است ؟

ب – چرا خاک مادهای ارزشمند است ؟

پ – کدام نوع از شیوه ی شخم زدن زمین کشاورزی درست است و کدام نادرست؟ چرا ؟

ت – دلایل شوری آب دریاها و اقیانوسها چیست ؟

ث -  چرا با وجود دریا ها و اقیانوس ها انسان ها با کمبود آب  مواجه است ؟

ج – چرا دریاهای نواحی گرم شورتر از نواحی سردند ؟

چ – به طور متوالی در هر شبانه روز چند جزر و مد داریم؟

ح – جزر و مد قوی و ضعیف را با رسم شکل نشان دهید.

خ - تاثیر جرانات دریایی را بر سواحل توضیح دهید .

 خوب شد همه رو بلدی !!!!!!!!!!!!!

حالا تو مدرسه با دوستانت تمرین کن حتما" 20 می گیری !!!!!!!!!!!! 

/ 0 نظر / 7 بازدید