نقد کتاب مطالعات اجنماعی


نقدمطالعات اجتماعی پایه هفتم

-درس1-ص4-حقوق فرددرمدرسه مورد اول-دربرداشت دانش آموزوآنچه به عنوان تفاوتهای فردی بلیدلحاظ شودپارادوکس ایجادمی شود ودانش آموزتفاوت فردی راممکن است تبعیض تلقی کند.

-ص5واژه محیط زندگی به اجتماع تغییریابدتاضمن رعایت سلسله مراتب خانواده-مدرسه واجتماع رعایت ، همخوانی باآنچه که درص8 مربوط به مسئولیت وتحت عنوان((بااعضای جامعه))آمده است،داشته باشد.

-ص9فعالیت4 بعدازواژه علوم عنوان سالهای قبل ذکرشود چون درعلوم پایه اول مطلب مرتبط درآخرکتاب است.

-درس3ص12سطر5 مجدداٌ در ص 14سطور پنج وشش تکراری است ص13فعالیت بسیار انتزاعی است  ص14فعا لیت شش در سطر دوم بعد از مکان ، عنوان(یا گروه اجتماعی )افزوده شود

درس 4 ص 15برای تعاریف مقرارت  مذهبی اخلاقی  توضیحات کامل تری مورد نیاز میب شد  و بای مقرارت اجتماعی نیز توضیح بهتری ارایه شود بهتر است

- درس 5 ص20 واژه ی همدردی در انتهای صفحه  حذف وبه جای آن همیاری نوشته شود

-ص23 فعالیت پنج به جای معنای شعر را توضیح دهید بهتر است بگوییم معنای شعر چه ارتباطی با درس دارد

-کلیه مطالب ص34 ارتباط زیادی با موضوع ندارد ،خلاصه آنها کفایت می کند.

در درس 7 ص 30 و 31 در کنار منابع طبیعی  از عبارت تجدید نا پذیر  نیز استفاد  شود  و به توضیح این مطلب پرداخت تا در کنار سایر مطالب حق مطلب بهتر ادا شود .

در ص31  در توضیح پدید آمدن شغل ها قصور  کوتاهی شده و توضیح کامل نیست  که باید توضیح بهتری کنجانده شود .

در درس 7 ص 32 در فعالیت ها  سوال زیر قرار می گرفت تناسب درس  رعایت می شد

-درس 8 (مصرف )در سطر اول به جای می خرد واژه ی دریافت می کند را بکار ببریم تا برای کالا وخدمات فعل مناسبی باشدواگر تعریفی و مثالی از خدمات و کالا  می آمد درس بهنر از نظر محتوایی شکل می گرفت  در همین درس سر گذشت پول نیز  به طور کانل  گفته نشده است   زیر ا بعداز پول کاغذی و  اسکناس ما شاهد تحولات دیگری نیز بوده ایم  که باید  آورده می شدند .

-درس 9ص فعالیت 7 چرا بی معنی می باشد

درس 10 ص 48 در تقسیما ت کشوری عنوان "بخش" لحاظ شود که جا افتاده است تا مطلب به طو.ر کامل ادا شود .

 ص49 وظایف شهرداری به طور کامل بیان نشده است بهتر است مثال های ملموسی اورده شود تا دانش آموزان مطلب را بهتر بیاموزند برای مثال ایجاد کتابخانه ها و  آبنما ها  ،رنگ امیزی و........

ص50 شورا ها در روستا با انتخاب صورت می گیرد که این باید لحاظ می شد  در کاربرگ شماره4 مکان های خالی که باید دانش اموزان پر نمایند  خوب جا نهاده نشده اند که باید دقت بهتری صورت گیرد.

 در درس 10 ص 52 به جای فصل زمستان فصل تابستان (دامنه های جنوبی البرز) ذکر شده است که باید اصلاح شود .

در صفحه 53 تعریف یا توضیحی از چرا گاه  برای فهم مطلب می آمد خیلی بهتر بود در کاربرگ شماره 6 اگر راهنمایی جهت رنگ آمیزی نقشه می آمد شاید حق مطلب بهتر ادا می شد

درس 11 اگر با عبارت "آیا می دانید محیط طبیعی ایران متنوع است" آغاز می شد شاید برای ورود به درس بهتر بود .

در ص 57 برای فهم بهتر مطلب باید کادری در تکمیل آب و هوای جهت توضیح بیشتر این مقوله باز می شد تا دانش آموز با آب و هوای منطقه  و نقش تاثیر گذار آن در شکل گیری زیست بوم ها بیشتر آشنا می شد.

در ص 59 حتما باید جهت تکمیل و انسجام بهتر درس و عمق دادن به تفکر دانش آموز وی  را با  واژه اقلیم شناس و کار آن و حتی معرفی یکی از چهره های برجسته این حوزه علمی آشنا ساخت.

 در ص60  ضمن تفکیک منسجم و خوب اقلیم های ایران زمین نام شهرهایی ازاین مناطق می آمد بهتر بود حال اگر در تفکیک شماره 3و4 به این صورت تفکیک صورت می گرفت  شاید ذهن دانش اموز کمتر دچار پراکنگی می شد برای مثال ناحیه گرم و خشک ایران به به دو دسته تقسیم می شود 1- گرم و خشک داخلی  2- گرم و خشک کناره ی  تا در ص 61 خط 4 با مشکل مواجه نمی شدیم  

درس دوازدهم با توجه به اهمیت این درس و پای بند نمودن دانش آموز به  حفاظت از محیط زیست ایران زمین باید هرکدام از گونه ها  توضیحی ولو اجمالی می پرداختیم .در ص 63  چرا برای خطر از بین رفتن گونه ها هیچ توضیحی نیامده است  .  چرا تفکیکی از انواع زباله ها صورت  نگرفته است   وبا یک اشاره اندک و کوتاه از کنار این قضیه به سادگی گذر نموده ایم  ما می توانستیم جهت  حسایستمطلب  یک قسمت  از درس را با نام "آشنایی با انواع زباله "ها  مطلب رابیشتر باز کنیم

ص66باید توضیحی در مورد زنجیره غذایی داده می شد  و در فعالیت ها قسمتی به کار دانش آموزان جهت  آشنایی بیشتر با  گیاهان دارویی گنجانده می شد  در درس 12 باید از کاریکاتور های فراوانی جهت  فهم و ادای مطلب بیشتر  استفاده شود  که این کار کمتر صورت پذیرفته است

در درس 13 ص 73 به کاریکاتور افزایش و کاهش بیشتر توجه شود چون هیچ نشانی از افزایش و کاهش جمعیت نیست  

در درس 13 ص 76 فعالیت 6 به جای   عوامل موثر در پراکند گی جمعیت  عبارت  عوامل موثر درتراکم بالا و پایین جمعیت درایران می آمد  شاید بهتر بود  چون عبارت آمده تنها به کمی جمعیت می پردازد 

درس 14بالای شکل ص 77 عبارت "گردش آب در طبیعت "می آمد مناسب حال بود در ص 78  در ادامه مطلب  عنوانی  اضافه می شد تحت عنوان  "دلایل  پایین بودن میانگین کم بارندگی در مناطق مختلف ایران  و راهکارهای مقابله با این مساله  "تا دانش آموز پی به اهمیت مطلب بهتر ببرد .

در ص 82 در مورد مصرف درست آب حتما از کاریکاتور های بیشتری استفاده می شد بهتر بود  تا دانش آموز به اهمیت موضوع بیشتر پی ببرد .

 در ص 85 ضمن بررسی عوامل ازبین  رفتن  خاک  طرح مسایلی  در مورد حفاظت از خاک می شد تا دانش آموز به عمق مساله مورد نظر پی ببرد فعالیتی در این قسمت قرار می گرفت مناسب می باشد.

درس 15 به دلیل تازگی و اهیت  درس  و اهمیت دادن به این قضیه حساسیت بیشتری را می طلبد در   ص 88 به انواع گردشگری خوب پرداخته نشده  و تفکیک و تعریف مناسبی صورت نگرفته است  چرا عنوانی  با موضوع "راههای توسعه گردشگری " و فواید آن "در درس جا داده نشده است.

 در تنها به مسایل بومی  و داخلی گردشگری پرداخته شده و از  منبع درآمد بودن این مساله برای  برای کشور توسط توریسم خارجی  سخنی به میان نیامده است .

درس 16 در ص 97 در کنا ر چابهار از بندر کیش نیز  نام برده می شد بهتر بود  بطور خلاصه به محل هایی پرداخته می شد که کمتر مورد توجه  و از دید مردم ایران پنهان  و مهجور بودند بهتر بود نظیر غار میر ملاس در کوهدشت لرستان  پل برفی در لرستان تا مردم ایران زمین با این اماکن بیشتر آشنا شوند  واین مناطق زیبایی های منحصر به فرد خود را دارا می باشند و فعالیتی در این قسمت تحت عنوان  مناطقی از شهر یا روستای خود که آسیب فراوانی از گردشگری  به آن رسیده  کدام قسمت  و شما چگونه می توانید از آن حفاظت کنید .

در 17ص 103 می توان گاهی ممکن است را حذف کرد زیرا هیچ لطمه ی به عبارت لحاظ شده نمی زند

در ص 104 برای اصطلاح  باستان شناس  تعریف و توضیحی آورده می شد بهتر است

در ص105 تنها به انواع موزه فقط  اکتفا شده است که خیلی کم است

درص 112 می باید به عصر مفرغ زادگاه و تاثیر آن بر ایران زمین اشاره می شد  یا  فعالیتی  به این بخش اختصاص داده می شد  تا دانش آموز با این  دوره تاریخی نیز آشنا می شد  در هین ص به جای  ظهور پیامبران الهی می توان از عبارت ظهور پیامبران الهی و تاثیرآنها در تاریخ جای گزین نمود .

در 19 ص 117 در مورد زندگی و سر گذشت کوروش مطلبی اضافه می شد بهتر بود  ودر مورد سقوط مادها نیز مطلبی آورده می شد.

در درس 20 ص 122 آیا تنها دلیل مقام های مختلف در ایران  باستان تنها قلمرو وسیع می باشد  که این مطلب نیز می باید تکمیل  شو د .

فعالیت ص 127 مقایسه و برتری  ابتکارات ایرانیان باستان بر یکدیگر قیاس مناسبی نیست  زیرا هر کدام در نوع خود منحصر به فرد می باشند و دانش آموزرا در معرض تعارض مثبت ،مثبت قرار می دهد که این به نوبه خود امر یادگیری را با مشکل مواجه می کند .

درس 11 ص 134 به جای آیا ،از چرا استفاده شود بهتر است تا  موجب کنجکاوی بیشتر دانش آموزان شود  یعنی  عبارت به این صورت آورده شود چرا شاهنامه فردوسی یکی از منابعی  است کهمورخان برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم دوره ایران باستان ،از آن استفاده کرده اند.

در درس 22 ص 138 در مورد سر گذشت و سرنوشت بنادر ایران با ستان توضیح آورده شود مناسب درس می باشد.

در 23 ص 143 می توان از مزایای ظروف فلزی) مسی و ...)در خوردن غذا که ایرانیان از آن استفاده می کردند  مطالبی آورده شود .

در ص 145 می توان به جای  کلمه تیر و کمان از تیر اندازی استفاده نمود.

 در ص 145 فعالیت ها مورد 4 نیز اضافه شود بهتر است  برای مثال در مورد سر کذشت  سیاووش ، گرد آفرید ، سهراب ، رستم  تحقیق کنید و مطالبی را در کتاب ارایه نمایید .

در ص 146 می توانست چند مورد از جشن های ایران باستان  را معرفی نمود  و یا در قسمت فعالیت ها تحقیقی را به این مطلب اضافه نمود .

درس 24 ص 148 فعالیت 1 در کاربر گ 20 بعضی کلمات  نادر ست اورده شده اند  که باید تغییر و با دقت نظر خاصی آنها نوشته شوند 1- آتش :آگر صحیح و از آتر قدیمی تر است 2-معادل خورشید: هور صحیح است 3-اردیبهشت :اردی وهشت .  

/ 0 نظر / 25 بازدید