فیلم آموزشی درس 2 مطالعات نهم

                           تایم لپس چرخش زمین                               چرا فضا تاریک است                    

                 

    فصل ها چطور به وجود می آیند؟                         محور زمین

     

    صدای حرکت زمین در فضا                            

/ 0 نظر / 940 بازدید