تغییر بارم بندی درس مطالعات هفتم

  بارم بندی مطالعات اجتماعی هفتم( متوسطه اول)

منبع خبر.پایگاه کیفیت بخشی درس مطالعات اجتماعی استان مرکزی

باعرض سلا م خدمت دبیران محترم درس مطالعات اجتماعی هفتم ،به اطلاع می رسانددربارم بندی نمرات کتبی( پایانی )این درس درخردادماه ازفصل هفتم تادوازدهم 17نمره درنظرگرفته شود ،که دانش آموزان بایدبادقت بیشری آنها رامطالعه کنند.واز شش فصل اول کتاب 3 نمره ازمطالب قابل فهم و درک برای دانش آموزان که بایک مرور بتوانند به آن سوالات پاسخ دهند منظورگردد.  باتشکر

/ 0 نظر / 7 بازدید