فیم اموزشی درس 1 مطالعات نهم

فیلم های آموزشی مکمل درس 1 مطالعات نهم


                          فیلم انفجار خورشیدی                      فیلم انفجارهای سطح خورشید

            

      تغییرات ماه از ابتدا  تا کنون                                چرخش ماه

                       شکل گیری منظومه شمسی                         فیلم ناسا از سفر به ماه        

                    فیلمی از خورشید که هرگز ندیده اید                           ماه قمر کره زمین         

             

   اندازه اجرام آسمانی                              بزرگی جهان هستی

     

تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری             

/ 0 نظر / 360 بازدید