کلاس آسیب های اجتماعی مواد مخدربرای دانش آموزان دبیرستان بشارت

موضوع:کلاس آسیبهای اجتماعی مواد مخدر

کارشناس محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با آسیبهای مواد مخدر برای دانش آموزان توضیحات مفید ی دادند

 

/ 0 نظر / 27 بازدید