# فعالیت_مطالعات_نهم

فعالیتهای دروس نهم( ہخش جغرافی)

                                                                           فعالیتهای جغرافی نهم درس اول : ف۱ ص۴: امکان وجود حیات روی زمین به علت فاصله ی مناسب از خورشید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 766 بازدید

جواب فعالیت های تاریخ نهمf

                                        جواب فعالیت های تاریخ  نهم  فعالیت 2. صفحه  -59تغییرات سیاسی :تشکیل حکومت واحد و قدرتمنددفع دشمنان خارجی(عثمانی ها و ازبکان)مذهبی:رسمی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2019 بازدید