اموزش جغرافی سوم

جغرافیای سال ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ Shabahang's Pictures ۩۞۩سوم

 

برای آموختن جغرافیا از چه وسایلی استفاده می شود؟

درس اول

چگونه از نقشه استفاده کنیم؟

درس دوم

آیا وسایل دیگری برای آموختن جغرافیا وجود دارد؟

درس سوم

درباره ناهمواری ها جه می دانید؟

درس چهارم

ناهمواری ها چگونه تغییر می کنند؟

درس پنجم

چین خوردگی ها چند نوع اند؟

درس ششم

کوهستان ها چگونه بوجود آمده اند؟

درس هفتم

آیا آتش فشان ها ناهمواری های جدیدی ایجاد می کنند؟

درس هشتم

چرا زمین می لرزد؟

درس نهم

آب ها بر روی زمین چگونه عمل می کنند؟

درس دهم

از رودها چه می دانید؟

درس یازدهم

چگونه آب ها چهره ی زمین را تغییر می دهند؟

درس دوازدهم

ویژگی های اقیانوس ها و دریاها

درس سیزدهم

هوا در زندگی ما چه نقشی دارد؟

درس چهاردهم

انواع آب و هواها کدام اند؟

درس پانزدهم

از ویژگی های جمعیت کره ی زمین چه می دانید؟ (برای مطالعه)

درس شانزدهم

جمعیت در کره ی زمین چگونه پراکنده شده است؟

درس هفدهم

آیا با زندگی روستایی آشنا هستید؟ (برای مطالعه)

درس هیجدهم

شهرها چگونه به وجود آمدند؟

درس نوزدهم

ما کجا هستیم؟

درس بیستم

چرا به جهت یابی نیازمندیم؟

درس بیست و یکم

مدار و نصف النهار چه خطوطی هستند؟

درس بیست و دوم

حرکات زمین چیست و چه نتایجی در پی دارد؟

درس بیست و سوم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید