فراخوان محتوای الکترونیکی درس مطالعات اجتماعی

 شیوه نامه فراخوان محتوای الکترونیکی درس مطالعات اجتماعی اول متوسطه(هفتم)

مقدمه

با توجه به موافقت نامه ی شماره 112935/400مورخه4/6/92برنامه ی عملیاتی پایگاه کیفیت بخشی به فرآیند آموزش درس مطالعات اجتماعی و اهداف شیوه نامه گروههای آموزشی مبنی بر تشویق معلمان به تولید ایده های نو و تهیه و تولید مواد ووسایل آموزشی و همچنین به منظور کاربست یافته های عملی و کاربردی همکاران در راستای اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  در زمینه توسعه ی پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب در سطح ملی و محلی  شیوه نامه ی فراخوان تولید محتوای الکترونیکی درس مطالعات اجتماعی(پایه ی هفتم) جهت اجرا در سال تحصیلی 93-92 ابلاغ می گردد.شایسته است مسئولین محترم ذی ربط اهتمام لازم را در اجرای هرچه مطلوب تر آن بعمل آورند.

اهداف

1-    مستندسازی ، گسترش و تعمیم تولیدات همکاران

2-    تشویق دبیران جهت انجام کارهای عملی و علمی

3-    همگامی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 

مخاطبین:

کلیه دبیران علوم اجتماعی  دوره متوسطه اول

 

اعضای کمیته اجرایی:

-         معاون آموزش متوسطه

-         کارشناس مسئول گروههای آموزشی

-         کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

-         کارشناس مسئول آموزشی دوره ی متوسطه اول

-         سرگروه آموزشی مطالعات اجتماعی

 منبع

 پایگاه کیفیت بخشی درس مطالعات اجتماعی

/ 0 نظر / 6 بازدید