پاسخ به سوالات دانش اموزان در شب امتحان

سوال .این جمله ص است یا غ ؟ اقا محمد خان پس از غلبه بر مدعیان داخلی متوجه افغانستان شد.متفکر

جواب.غلط

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

سوال هدف رضا خان از تشکیل مجلس --------- تغییر سلطنت بود. خانم جوابش چی میشه؟

جواب.موسسان

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

سوال .علت لشکرکشی نادر به هندوستان چه بود
پاسخ:

 

این قسمت از کتاب حذف شده واز سوالات قدیمی است ولی علت لشکرکشی نادر به هند  فرار کردن افغانهایی بود که دشمن او بودند واز او اطاعت نمیکردند ویاغی بودند وبه هند گریخته بودند
تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com
خانم سلام. ببخشید اگه میشه حکومت سلطنت استبدادی رو با حکومت مشروطه ی سلطنتی مقایسه کنید.
بطور اسان وخلاصه حکومتی که شاه وطبقه حاکم حرف اول را میزندوبر ومال مردم وبر جان ومال مردم حاکمیت داردوحرف انها قانون است
ولی درحکومت مشروطه سلطنتی شاه هست ولی در کنا ران مجلس ونمایندگانی هستند  وباوقوانینی که تهیه میکنند اختیارات شاه را محدود میکنند
تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com
سلام خانم چرا در جنگ های مرحله ی دوم ایران وروسیه ایران شکست خورد
جواب
در مقابل روسیه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1)   سواره نظام ایران توان مقابله با آتش توپخانه روس ها را نداشت ،

2)   صمیمانه نبودن روابط فتحعلی شاه با ولیعهد ( عباس میرزا ) که سبب شد فرماندهی قسمتی از سپاه را به الهیارخان آصف الدوله صدراعظم سابق خود واگذار کند ، این فرمانده به محض مشاهده اولین علایم خطر با قوای تحت فرماندهی خود میدان جنگ را ترک و تا رود ارس عقب نشینی کرد و این اقدام وی سبب شد، سپاه عباس میرزا روحیه خود را از دست بدهد و متفرق شود .

3)   احضار یرمولف فرمانده روس ها از طرف تزار نیکلای اول و انتصاب ژنرال پاسکوویچ به فرماندهی نیروهای قفقاز . این ژنرال روسی در جبهه ی شرق اروپا و جنگ با عثمانی تجربه های زیادی کسب کرده بود .

4)   خودداری فتحعلی شاه از کمک مالی مناسب به عباس میرزا ـ ولیعهد و فرمانده جنگ ـ که باعث دلسردی ولیعهد شد. عباس میرزا عده ای از سربازان چریک را به دلیل نداشتن اعتبار کافی مرخص کرده بود ، بنابراین شور و حرارت سابق را نداشت و مایل بود هرچه زودتر جنگ های ویران گر پایان یابد . سپاه بدون آذوقه و مهمات کافی نمی توانست کاری از پیش ببرد .

5)    عزیمت فتحعلی شاه از چمن سلطانیه به تهران برای دور ماندن از صحنه جنگ : روس ها به محض اطلاع از       اختلاف میان شاه و ولیعهد فرصت را غنیمت شمرده، بر حمله های خود افزودند و ایروان را نیز تصرف کردند وباگذشتن از رود ارس ، تبریز را به علت نداشتن وسایل دفاعی و سنگر بندی، فتح کردند .

6 ) تمایل حاکمان محلی شمال ارس به دولت روسیه پس از مشاهده موفقیت های سپاه آن دولت ، در حالی که عباس میرزا در دوره ی اول جنگ ها، با تدبیرهای لازم آنها را به ایران متمایل ساخته بود .

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comا

سوال لطفا روش حل کردن مسایل مقیاس را برایمان توضیح دهید

به دست آوردن عدد حقیقی

1- عدد روی نقشه ضربدر عدد مخرج مقیاس

2-تبدیل به متر (تقسیم بر 100)

3- تبدیل به کیلومتر  (تقسیم بر 1000)

 

 

.........................................................................................................................

به دست آوردن عدد روی نقشه

1- تبدیل عدد حقیقی به متر (ضربدر  1000)     (اگر عدد حقیقی به کیلومتر بود)  

2-تبدیل عدد حقیقی به سانتی متر (ضربدر 100)     (اگر عدد حقیقی به متر بود)    

3- عدد حقیقی تبدیل به سانتی متر شده  تقسیم بر عدد مخرج مقیاس

 

 

.........................................................................................................................

به دست آوردن مقیاس

1- تبدیل عدد حقیقی به متر (ضربدر  1000)     (اگر عدد حقیقی به کیلومتر بود)  

2-تبدیل عدد حقیقی به سانتی متر (ضربدر 100)     (اگر عدد حقیقی به متر بود)    

3- عدد حقیقی تبدیل به سانتی متر شده  تقسیم بر عدد روی نقشه

4- نوشتن عدد بدست آمده به صورت کسر با واحد 1  در صورت

 

.........................................................................................................................

 

مثال :

 

.........................................................................................................................

به دست آوردن عدد حقیقی

اگر فاصله دو شهر با مقیاس  1:300000  بر روی نقشه 6 سانتی متر باشد

فاصله حقیقی آن چند است؟

300000× 6 =1800000

1800000 ÷ 100 = 18000 m

18000 ÷ 1000 = 18 km

فاصله حقیقی  : 18 کیلومتر.........................................................................................................................

به دست آوردن عدد روی نقشه

 

اگر فاصله دو شهر 18 کیلومتر باشد  با مقیاس  1:300000  بر روی نقشه

چند سانتی متر خواهد بود ؟

 18  ×  1000  18000

18000  ×  100   =  1800000

1800000  ÷  300000   6 cm


عدد روی نقشه  6 سانتی متر


.........................................................................................................................

به دست آوردن مقیاس

 

اگر فاصله دو شهر 18 کیلومتر باشد  و بر روی نقشه  6 سانتی متر دیده شود

مقیاس آن چند است؟


 

 18  ×  1000  18000

18000  ×  100   =  1800000

1800000  ÷  6     300000


مقیاس :یک سیصد هزارم .........................................................................................................................

 

                        

سلام بچه ها

برای آمادگی برای آزمون نوبت اول جغرافیای سوم بعد از خواندن کتاب این سوالات رو از خودتون بپرسید:

1- اول از همه تمام تعاریف کتاب در ترم اول ( 10 درس )

الف- نقشه

ب – اطلس

پ – کره ی جغرافیا

ت – مقیاس

ث – فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی

ج – مدل

چ – میز شن

ح – نمودار ها و جدول ها

خ – نا همواری

د – فرسایش

ذ – رسوب و رسوب گذاری

ر -  تاقدیس

ز -  ناودیس

ژ – چین مایل

س -  چین خوابیده

ش – گسل

ص - آتش فشان

ض – روانه

ط – زلزله

ظ – مخروط جانبی

ع – باتولیت

غ – آب جاری

ف – آب فرورو

ق – سفره ی آب زیر زمینی

ک - دریاچه

گ – رود

ل – رودخانه

م – دهانه ( مصب ) رود

ن – آبدهی ( دبی رود )

و – حوضه ی رود

ه – خط تقسیم آب

ی -  سیل

الف – مخروط  افکنه

ب – دره ی جوان

پ – دره ی پیر

ت – جلگه ی آبرفتی

ث – دلتا

ج – جزر

چ – مد

ح – جریانات دریایی

خ – موج

د - مقیاس خطی

2- سوالات تشریحی و استدلالی:

الف – امروزه برای تهیه ی نقشه های جغرافیایی  از چه عکس هایی استفاده می کنند ؟ چگونه ؟

ب – برای تهیه ی نقشه ها باید به پدیده چگونه نگاه کرد ؟

پ -  در نقشه های ناهمواری کوهها به چه صورت دیده می شوند ؟

ت -  چند نمونه پدیده ی طبیعی و   چند نمونه پدیده ی انسانی نام ببرید.

ث -  برای کشیدن تصویر ساده ی یک کوه به چه چیزی نیاز داریم؟

ج – شباهت و تفاوت بین نقشه و کره را بگویید.

چ – برای استفاده از نقشه ها باید به چه مواردی توجه نماییم؟ هر یک را شرح دهید.

ح –کاربرد مقیاس خطی را بگویید.

خ – کاربرد انواع مختلف عکس ها را بگویید.

د -  چند نمونه نمودار را نام ببرید.

ذ – دانش جغرافیا به چه چیزی نیاز دارد ؟

ر -  پیکر شناسان زمین چه چیزهایی را بررسی می کنند؟

ز -  عوامل موثر در تغییر شکل کوهستان ها را نام ببرید.

ژ- سواحل دریاها چگونه تحت تاثیر فرسایش قرار می گیرند ؟

س – انسان با چه اهدافی ناهمواری ها را تغییر می دهد ؟

ش – هیمالیا و البرز و زاگرس چگونه ایجاد شده اند ؟

ص – کدام عوامل باعث ایجاد کوهستان ها می شوند ؟ برای هریک مثال بزنید .

ض – رشته کوههای بستر اقیانوس ها چگونه ایجاد می شوند ؟

ط – آیا آتش فشان ها باعث ایجاد جزایر می شوند ؟چگونه ؟ مثال بزنید.

ظ - آیا آتش فشان ها باعث از بین رفتن جزایر می شوند ؟چگونه ؟ مثال بزنید.

ع – نشانه های آتش فشان های نیمه فعال چیست ؟ مثال بزنید.

غ – زلزله ها

/ 4 نظر / 59 بازدید

اگه ميشه حكومت سلطنت استبدادي را با حكومت مشروطه ي سلطنتي مقايسه كنيد.

همکار

سلام همکار محترم مطالب شما جالب وامو زند ه

گلی

همه چی عالیهمر30

گلی

همه چیز مزخخخخخخخخخخخخخخخخخخخرررردررف بود ولی خدایی خیلی زحمتیدی